ผลงาน

Outing Trip ของ TBFST

ในวันที่ 17-18 พฤจิกายน 2017 กลุ่มบุคลากรจาก TBFST ได้เดินทางมาจังหวัดกาญจนบุรีโดยรถบัสของอิสระกาญจน์ทัวร์


ทัศนศึกษา
ณ เชียงใหม่

คณะครูและนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565Outing Trip ‘ป่ะเที่ยวกัน Let’s go’

พนักงานจากบริษัท This is Me -Dr.Peace- / twoallbusiness / twoallorganizer / Pi-Cha Salon / Pi-Cha Massage เดินทางไปพัทยาเพื่อทำกิจกรรม outing


ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางในอิสระกาญจน์ทัวร์

บุคลากรและพนักงานขับรถทุกคนของอิสระกาญจน์ทัวร์ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ร่วมเดินทางกับเรา  

และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เดินทางกับท่านในภายภาคหน้า